Химия и опазване на околната среда за 10. клас – Задължителна подготовка – Георги Нейков, Лени Николова, Маргарита Йотова, Стефан Караиванов

Химия и опазване на околната среда за 10. клас – Задължителна подготовка

Учебникът за задължителна подготовка изцяло е съобразен с Държавните образобателни изисквания и учебната програма на МОН. Основните теми, застъпени в него, са: термохимия, горива, скорост на химичните реакции, катализа, химично равновесие, разтвори на електролити, дисперсни системи, окислително-редукционни реакции, химични проблеми на екологията. Материалът е изложен на съвременно научно ниво и на достъпен език. Съдържанието на отделните теми, уроци и упражнения е поднесено логично и интересно. То позволява да се сравняват, обобщават и интерпретират многобройните схеми, таблици и иилюстрации. Включени са разнообразни експериментални, логически и други задачи, с решаването на които се развива мисленето на учениците и се провокира познавателният им интерес. Към всеки раздел са разработени тестове за контрол и самоконтрол. Всеки урок завършва с изводи и ключови думи, а след всеки раздел в обстойно резюме е систематизирана и обобщена най-съществената и необходима за ученика информация.
Концептуалната основа на този учебник е не „всичко за всеки", а „за всекиго по нещо", т.е. ученикът може да намери онова, което е необходимо за изучаване на материала – самостоятелно или под ръководството на учителя.

Автор: Георги Нейков; Лени Николова; Маргарита Йотова; Стефан Караиванов Категория: 10-и клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 148
Език: Български Тегло: 0.213 кг.
Баркод: 9789541802120 ISBN: 9789541802120