Хигиена на храненето и хранително законодателство – Димитър Боцов

Хигиена на храненето и хранително законодателство

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на МОН за професиите и специалностите в професионалните гимназии. Съобразени са научните постижения, изискванията за хармонизиране с Директивите на Европейския съюз и опитът от досегашното преподаване на тази дисциплина. Вниманието е насочено към хранителните опасности, предвиждането и определянето на критичните моменти в производствения процес и организирането на надзор и контрол в критичните точки за осигуряване на безопасна и здравословна храна. Получават се трайни знания за състава на хранителните продукти и умение за съставяне на менюта, съобразени с физиологичните изисквания за отделните възрастови и професионални групи. Разгледани са основните закони и подзаконови актове в областта на храненето, които осигуряват отговорна и творческа работа на технолога.
Учебникът съдържа богата информация и може да бъде използван от всички, които работят или се занимават с въпросите на храненето -студенти, медицински специалисти, учители по биология. Може да бъде полезен и за любознателните граждани, които се интересуват от безопасността на храната и от здравословното хранене – богатото онагледяване дава такава възможност.

Автор: Димитър Боцов Категория: Профилирани гимназии
Издател: Матком
Дата на издаване: 2004 г. Брой страници: 224
Език: Български Тегло: 0.280 кг.
Баркод: 9549930203 ISBN: 9549930203