Хазарите – Зигзагът на историята – Лев Гумильов"Хазарският хаганат – и по-точно колонията на рахдонитите – притежава през 9. век огромни богатства, получени от търговията с китайски коприни, задкамски кожи и славянски роби. Търговците поддържат всичките деспотични режими – императорите от династията Тан, Каролингите, Абасидите в Багдад и Омеядите в Кордова. Главата на търговската община на Итил има тюркска титла – пех (бег) – и управлява единовластно страната, като превръща кагана от тюркската династия Ашина в марионетка. Властта на бега се опира на наемническите войски от Гурган…, които, като мюсюлмани, позволяват да бъдат използвани само срещу християните и езичниците, но отказват да действат срещу едноверци“.
Лев Николаевич Гумильов (1912-1992) е един от най-значимите руски историци. Син е на известните поети модернисти Николай Гумильов и Ана Ахматова. Идеите на Лев Гумильов не получават одобрението на съветските учени и затова неговите трудове не са допускани до печат или са подлагани на жестока цензура. Въпреки това, книгите му стават класика и бележат цяла епоха в хунологията..Признанието за Гумильов идва едва с настъпването на „перестройката", плодовете на която той не успява да дочака. Умира на 15 юли 1992 г.
Автор Лев Гумильов
Издателство Посоки
ISBN 978-954-361-036-5
Година на издаване 2008
Страници 256