Хайде да рисуваме! за 5—6-годишни деца – Огнян Занков, Румен Генков

Хайде да рисуваме! за 5—6-годишни деца

Книжка за 5—6-годишни деца от предучилищна група в детската градина, част от програмната система „Ръка за ръка”. Предоставя:

— Условия за постигане на целите и очакваните резултати, заложени в образователното направление „Изобразително изкуство”;
— Възможности за формиране у детето на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителното творчество и култура;
— Съдържание, структурирано по интегрално формулирани теми, като предвидените в тях изобразително-практически задачи са съобразени с възрастта на децата;
— Идеи и варианти за разнообразни обучаващи ситуации, за индивидуална и групова работа, за насърчаване на творческата свобода и инициатива на детето;
— Възможности за гъвкавост и вариативност при мотивиране за работа, за ориентиране на педагогическата работа към личността на детето;
— Методическа концепция, при която творчески се овладяват понятия и умения.

Автор: Огнян Занков; Румен Генков Категория: Детски градини; Подготвителна група (5-6 годишни деца)
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2017 г. Брой страници: 32
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 97895401179111 ISBN: 9789540117911