ГСУ Факултет по педагогика Том 106/2013 – Колектив

ГСУ Факултет по педагогика Том 106/2013

Вяра Гюрова – Политическото измерение на мениджмънта на образованието
на възрастните / 5
Гинка Механджийска – Функционална автономия в напреднала
и старческа възраст – оценяване и планиране на подкрепа и грижи / 31
Силвия Върбанова – Произход и динамика на неравенствата в образованието / 67
Десислава Ивановска – дейност на специализираните служители от полицията
по случаи на пренебрегване на деца / 91
Светлана Ангелова – Осъзнаване на различието като социално-
педагогически проблем / 119
Теодорина Милушева – Мотивационно интервюиране в социалната работа
по случай / 145
Зоя Абаджиева-Чалъкова – Теории за развитието като концептуална основа
на социалната работа с младежи с нарушения
в личностното поведение / 177

Автор: Колектив Категория: Висше образование
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 264
Език: Български Тегло: 0.520 кг.
Баркод: 08618291 ISBN: 08618291