Грешките на херметизма и езотеризма, шифърът на да Винчи и истината за Иисус Христос – Божидар ПалюшевВековното изопачаване на тайните на Сътворението и Истината, разкрита ни от Божия Син.
Тази книга разглежда една съвършено нова гледна точка – явлението "окултен ренесанс".
Автор Божидар Палюшев
Издателство Дилок
Година на издаване 2007