Грехът на отец Амару – Еса де КейрошСред списъка от шедьоври на Еса де Кейрош романът "Грехът на отец Амару" се нарежда на първо място. В центъра на повествованието е морално осъдимата любовна връзка между Амару и Амелия, предпоставена от двойнствената и порочна представа за фигурата и мисията на свещеника, в чиито ръце обществото полага прекомерно голяма власт, надхвърлила сферата на духовното наставничество. Но благодарение на проникновения си психологизъм творбата успява да прозвучи като автентичен разказ за една греховна и стихийно разразила се любовна страст, люшкана от бурните вълни на опиянението, вината, отчаянието и покаянието и разбиваща се в скалите на лицемерието, коравосърдечието и ненаказуемостта.
Автор Еса де Кейрош
Издателство Светулка – 44
Година на издаване 2007
Страници 448