Граждански процесуален кодекс – Труд и право* Граждански процесуален кодекс (Отм. ДВ бр. 59 от 20.07.2007 г.)
* Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.
Издателство Труд и право
ISBN 9789546081506
Година на издаване 2007
Страници 384