Гражданска регистрация на лицата – Сиби

Представена е уредбата на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство, правния режим на чужденците при влизане, пребиваване и напускане на страната, условията и реда, при които гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства могат да влизат, пребивават и напускат Република България, предоставянето на особена закрила на чужденци – убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила. Поместен е и Законът за българските лични документи.

Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания към актове по прилагането на законите, включени в сборника.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-728-5
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 304