Grammatica italiana: Nozioni di base ed esercizi – Nedda BoyadzhievaТази практическа граматика е второ издание на учебника, предназначен за студентите от първи курс на специалността италианска филология при Факултета по класически и нови филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Теоретичното разглеждане на основните езикови категории е осъвременено, допълнено или напълно преработено, обогатено е с нови теми и с пълен списък на неправилните глаголи. Разнообразието от упражнения, включващи и оригинални текстове за превод от български и италиански съвременни автори, се допълва от пет преговорни, обобщаващи урочни единици.
Учебникът ще представлява интерес не само за студентите, но и за всички, които биха искали да задълбочат знанията си по италианска граматика.
Автор Nedda Boyadzhieva
Издателство Полис
ISBN 9789547960220
Година на издаване 2007
Страници 208