Grammar Goals + Answer key – Дерек Селън


Reference and practice for intermediate students

СЪДЪРЖАНИЕ:
• 109 части, като всяка разглежда дадена граматическа или синтактична единица;
• една страница с теория, представена на достъпен английски. Обърнато е специално внимание на тези области от граматиката, които са най-честа причина за грешки;
• над 500 разнообразни упражнения, които включват разкази с набор от повтарящи се герои, реални текстове под формата на статии, обяви, реклами, писма и др. отворени упражнения за затвърждаване на граматическите структури;
• преговорни части с упражнения във формат като на изпита Първи сертификат (FCE) на университета Кеймбридж;
• раздел за проверка на граматиката с отговори, който може да се използва като тест за входно или изходно ниво;
• 18 приложения за бърза и лесна справка;
• ключ с отговори, който съдържа и допълнителни тестове, които могат да се използват от преподавателите за контролни работи в клас.

Grammar Goals е граматика, подходяща за работа в клас и за самостоятелна работа. Може да се използва за справка, преговор и упражнения. Покрива изцяло учебното съдържание на изпита по общ английски Първи сертификат (First Certificate in English) на университета Кеймбридж.
Автор Дерек Селън
Издателство Летера
ISBN 978-954-516-739-3
Корица Мека корица
Страници 384