Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневника – Веселина Вълканова

Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневника

Монографията предлага нов теоретичен възглед за графичния дизайн – за неговите комуникативни възможности, съвременни цели и функции. В книгата са дефинирани модерните оформителски концепции за всекидневното "излагане на новините", обединяващи писането, редактирането и дизайна. Изследователският фокус е насочен към вече актуалния в световната вестникарска практика, но немного популярен у нас "инфосъюз" от снимки, инфографики, текст и дизайн, към пълноценното партньорство между вербални и зрителни елементи. Очертани са най-актуалните световни тенденции в развитието на модернизиращата се качествена преса, анализирано е комуникативното поведение на булевардния печат, развитието му към по-меки, по-гъвкави форми. Изследвани са и световните линии на приближаване на стиловете на основните типологични групи. В книгата се анализират оформителските характеристики на изданията, разпространявани чрез Интернет. Лансирана е тезата, че вестникът онлайн е една нова дименсия на пресата, плод на логичното развитие на всекидневника към модерните форми на "излагане" и дизайн.

Автор: Веселина Вълканова Брой страници: 175
Категория: Висше образование; Публицистика и журналистика; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.437 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540724935
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789540724935