Градоустройствена акустика – Николай Д. Николов


Монографията третира едно относително ново интердисциплинарно направление, което заема общата област между Градоустройството и Акустиката.
Тя е предназначена за широк кръг специалисти – архитекти, строителни и пътни инженери, еколози, а наред с това и към ръководители и експерти от държавната и местната администрация. Не са изключени и читателите от многобройните обществени организации, които ратуват за чиста и "тиха" околна среда.

Автор Николай Д. Николов
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9540724198
Година на издаване 2009
Корица Корица твърда
Страници 236