Градивни елементи в електрониката. Лабораторна практика – Георги Николов, Иван Стоянов


Настоящото ръководство за лабораторна практика е предназначено за упражнения, свързани с изучаването на основните елементи, които участват в изграждането ла електронни, комуникационни и компютърни устройства и системи. Оформено като тетрадка на обучаемия, то подпомага не само работата на обучаемите, но и на ръководителите на занятията. Ръководството може да се използва при упражнения по редица дисциплини, които фигурират в учебниите планове на средните професионални и висшите технически училища, под наименованията "Градивни елементи", "Полупроводникови прибори", "Електроника" и др.
Автор Иван Стоянов ,Георги Николов
Издателство Техника
ISBN 9789540306834
Година на издаване 2008
Страници 136