Готови за матура – Биология и здравно образование Подготовка за държавен зрелостен изпит – Маргарита Пешева, Михаела Кожухарова, Огнян Димитров, Тренка Аргирова

Готови за матура – Биология и здравно образование Подготовка за държавен зрелостен изпит

Помагалото е разработено в съответствие със съдържанието на учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование. Поднесената в него информация е напълно достатъчна за успешно полагане на писмения държавен зрелостен изпит. Зрелостниците могат да ползват помагалото като справочник в процеса на обучение по биология и здравно образование. Основното му предназначение е рационално да систематизира знанията и уменията, необходими на зрелостниците за подготовката им да решават разнообразни по вид и степен на трудност изпитни задачи.
Помагалото включва:
систематизирани в шест раздела разработки на темите от изпитната програма;
кратко, точно и достъпно систематизиране на научни факти и важни теоретични постановки по всяка тема от изпитната програма;
рационално синтезиране на учебната информация в таблици, схеми и модели;
утвърдени алгоритми за възприемане и структуриране на учебна информация.
Помагалото осигурява възможност на зрелостника за:
бързо ориентиране по конкретен въпрос;
удобно обобщаване на информация и сравняване на фактори, показатели, характеристики и др.;
лесно възприемане на структурно-функционалната основа на живата природа и нейното развитие;
качествено осмисляне, разбиране и затвърдяване на знанията по биология и здравно образование;
ефективно ориентиране в съдържанието на изпитните задачи;
развиване на умения за рационално решаване на тестови задачи;
систематизирана практическа подготовка за държавния зрелостен изпит;
успешна подготовка за конкурсен изпит по биология в университета. систематизирана практическа подготовка за държавния зрелостен изпит;
успешна подготовка за конкурсен изпит по биология в университета.

Автор: Маргарита Пешева; Михаела Кожухарова; Огнян Димитров; Тренка Аргирова Категория: 12-и клас; Учебни помагала; Биология и здравно образование
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 104 Език: Български
Тегло: 0.154 кг. Баркод: 9789541807446
ISBN: 9789541807446