Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание? – Колектив


В сборника се разискват актуални проблеми от теорията и практиката на Сравнителното литературознание у нас. Заявяват се редица нови подходи и ситуационни представи за функционирането на литературите в техните взаимодействия. Реални съпоставки/вписвания на писатели от различни литератури се разполагат в общи хипотези за съотнасяне. Историята на българското сравнително литературознание също е застъпена, за да се усети вътрешната приемственост и отвореността към чуждите въображаеми пространства.
Автор Колектив
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789540729268
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 300