Голям малък съветник за живота – Х.Джаксън Браун


"Много неща се случиха след есента на 1990 година, когато седнал до кухненската маса набързо изписах няколко страници със съвети, разсъждения и прозрения, предназначени за моя син Адам. Той заминаваше да учи в друг град и аз реших, че една сбирка от изводите и преценките, които са формирали моя живот, би била подходящ подарък за това важно събитие. На прага на зрелостта го чакаха многобройни предизвикателства, но преди всичко – избора на собствен жизнен път. Затова се опитах да подскажа посока на разума и сърцето му.
Настоящето издание дъсържа МАЛЪК СЪВЕТНИК ЗА ЖИВОТА в три части, които включват по мое мнение най-същественото в него, което моят син винаги е приемал за безценно. Надявам се, че след като прочетете няколко страници от него, ще се съгласите със сина ми."

Х. Джаксън Браун
Автор Х.Джаксън Браун
Издателство Гармонд
Година на издаване 2009
Страници 248