Голите и мъртвите – Норман Мейлър


Романът, дълбоко повлиян от творчеството на Толстой притежава онова спасително, даже стимулиращо докосване до Толстоевото състрадание, което е "добродетел и обогатява нашия живот само когато то е нещо сурово, тоест когато можем да възприемем у един герой всичко добро и лошо, но все пак сме способни да почувстваме, че цялостната ни същност като човешки същества все пак е малко по-добра, отколкото лоша".
Автор Норман Мейлър
Издателство Абагар Велико Търново
ISBN 9544274022
Година на издаване 2000
Корица Твърда
Страници 743