Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”. Том 97.2011. Международна научна конференция “100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев – Колектив

Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”. Том 97.2011. Международна научна конференция “100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев

Дуйчев е роден в София през 1907 година. През 1932 г. завършва история в Софийския университет „Климент Охридски“ като ученик на проф. Васил Златарски, проф. Петър Мутафчиев, проф. Петър Ников и проф. Петър Бицилли.

Специализира в Италия (1932-1936), където под ръководството на проф. Силвио Джузепе Меркати разработва и защитава докторат в Римския университет на тема "Българските Асеневци във Византия" (1934). Завършва и курс във Ватиканската школа по палеография и архивистика в Рим. По това време негов покровител и наставник е префектът на Архива на Ватикана кардинал Анджело Меркати.

По-късно Иван Дуйчев последователно стана асистент и доцент по средновековна българска история в Софийския университет (1936-януари 1945). По убеждения ученият е близък до толстоизма и сп. "Възраждане".След завземането на Македония от българската армия през април 1941г посещава многократно Македония и се запознава с тамошната култура на местното българско население.През 1942-1943г Иван Дуйчев е командирован като представител на българското население в Костур намиращ се под италианска окупация към началника на италианския военен гарнизон на Костур полковник Алдо Вениери и италианския военен комендант на града старши лейтенант Джовани Равали. Неговата малка книжка "Македония в Българската история" (1941) е включена от отечественофронтовската власт в списъка с "фашистки книги", а самият Дуйчев е уволнен от университета и за няколко години е принуден да се препитава като превежда романи и научна литература от френски език.През 1945г заради насочената в подкрепа на македонските българи просветителска и обществена дейност през войната новите гръцките власти несправедливо включват Иван Дуйчев в списък на български ,италиански и германски военни и други лица които тябва да бъдат съдени на процес в Атина като военнопрестъпници като по специално Дуйчев е обвинен в "Кражба и изнасяне на гръцки културни ценности от Гърция в България" ,каквато е трактовката на гръцките власти за българското културно наследство в егейска Македония което Дуйчев е спасил от разграбване от страна на антибългарски настроени гръцки партизани.Благодарение обаче на усилията на адвоката Стоян Бояджиев който е бил ангажиран по линия на Р.О на Българската армия да защитава всички български военни и цивилни лица обвинени на процеса българският учен е спасен чрез дезинформация за мнима смърт(и е почти единствения заедно с генерал лейтенант Иван Маринов от лицата в списъка на Гърция който оцелява тъй като останалите са арестувани или предадени на Гърция и осъдени на смърт) а впрочем успява да се укрие за няколко месеца в едно село във околностте на Велико Търново. От 1950 г. Иван Дуйчев е старши научен сътрудник в новооснования Институт за българска история (днес Института по история) при Българска академия на науките.

През 1981 г. е избран за член на Българската академия на науките. Участник е в международни конгреси и конференции, член на Академията на науките, литературата и изкуствата в Палермо, член-коренспондент на Британската академия (Лондон), член на Понтификалната академия по археология (Рим), носител на Хердерова награда (1974). Научната му продукция включва над 500 публикации.

Автор: Колектив Брой страници: 592
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Други Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 1311784X
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 1311784X