Годишник на Нов български университет 2010 – Колектив


СЪДЪРЖАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ „АРХЕОЛОГИЯ"
• Боян Думанов. „Чужди" лементи сред източногерманските паметници от Тракия и Дакия
ДЕПAPTAMEHT „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"
• Панел Кьосева. Извършен ли е индустриален преврат в България от Освобождението до войните?
ДЕПAPTAMEHT „ИНФОРМАТИКА"
• Димитър Шикаланов. Изчисляване на средно аритметично на претеглени оценки с електронна таблица
• Юлиана Пенева, Станислав Иванов. Смесеният тип на обучение – необходима стъпка в университетското образование по информатика
ДЕПАРТАМЕНТ „ИСТОРИЯ"
• Пламен С. Цветков. Светът на мегамитовете
ДЕПАРТАМЕНТ „ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА"
• Ирина Генова. Историзиране на балканските модернизми. Българският случай
Милена Беновска-Събкова, Велислав Алтънов. Евангелската конверсия сред ромите в България: между капсулирането и глобализацията
• Океана Минаева. Преславското златно съкровище: пресечна точка на Изтока и Запада в края на първото хилядолетие сл. Хр
ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА"
Георги Арнаудов. Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба
ДЕПАРТАМЕНТ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"
Антоний Тодоров. Институционално-културен комплекс, или за връзката между политически институции и културна среда
Живко Минков. Кризата на европейските социални модели: влиянието на постнационалната среда
Соня Хинкова. Международните отношения между двете световни войни
ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО"
• Ивайло Стайков. Понятие за дискриминация в трудовите отношения
• Ралица Костадинова. Кодификация на българското наказателно законодателство
ДЕПАРТАМЕНТ „СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ИЗТОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
• Игнатов. „Изоставеният цар…" в египетската литература
ДЕПАРТАМЕН "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"
• Георги Петров, Антони Славински, Иван Богомилов. Дизайн и изследване па графичните параметри и възможностите на IPTV решение за HDTV
• Панайот Илиев, Пламен Цветков, Георги Петров. ЕКГ велоергонометричен модул за персонален компютър
ДЕПАРТАМЕНТ „ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ"
• Ясен Захариев. Философът и луната
ЦЕНТЪР ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Людмил Георгиев. Етичната задлъжнялост на българската администрация
ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА БЪЛГАРИСТИКА"
Мони Алмалех. Българският език в израелски условия

Автор Колектив
Издателство Нов български университет
ISBN 13108670
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 560