Годишник на катедра "Философски и политически науки" – година III – колектив

Годишник на катедра "Философски и политически науки" – година III

„Годишникът” е научно-методоческо списание на катедра „Фи-лософски и политически науки” на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград. Има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа на студентите.

Автор: колектив Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 306
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 131458862 ISBN: 131458862