Годишник на катедра "Философски и политически науки" – година I – колектив

Годишник на катедра "Философски и политически науки" – година I

Настоящото издание включва трудове на различни автори, преподаватели в катедра "Философски и политически науки" на Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград. Подготвено е от редколегия в състав:
доц. д-р Борис Манов, отговорен редактор
доц. д-р Антоанета Николова
гл. ас. д-р Гергана Попова

Автор: колектив Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 296
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 13145886 ISBN: 13145886