Глобално корпоративно управление – Георги Чанков

Глобално корпоративно управление

Сбито съдържание:
I. СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ на транснационалните корпорации (ТНК)
1. Същност и определение за ТНК
2. Развитие на ТНК и организационни форми
3. Капиталовложения и развитие в посока ТНК
4. Теории за възникването и развитието на ТНК
5. Взаимодействие между ТНК и националните правителство – сътрудничество и противоречия
II. УПРАВЛЕНИЕ НА ТНК
1. Управление на производството в ТНК
2. Управление на финансите в ТНК
3. Организация на ТНК
4. Управление на маркетинга
5. Управление на персонала

Автор: Георги Чанков Брой страници: 178
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546446916
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789546446916