Глобални пари и финанси – колектив

Глобални пари и финанси

Колектив: Светослав Масларов, Георги Маринов, Десислава Тошева-Георгиева, Диана Маринова, Ирена Николова

Учебникът е предназначен за курсове и дисциплини в областта на глобалните финанси и на световната икономика. Разглеждат се традиционни теми като валутен пазар и валутен курс, валутна политика и платежен баланс. Отделна глава е посветена на основните понятия в техническия анализ. На тази основа се очертават тенденциите в досегашната еволюция на глобалния финансов пазар и се изграждат главите, посветени на междудържавните политически структури в глобалните финанси международна парична система и Европейския паричен съюз. Учебникът приключва с обобщаваща глава за международните финанси на България, в която е направен конспективен преглед на особеностите им през трите исторически периода, през които преминава третата българска държава. Отразени са най-съвременните процеси, както и еволюцията на научната мисъл по тях. Неизбежно тук са включени въпросите, възникнали при развитието на световната финансова и икономическа криза след средата на 2007 година.

Автор: колектив Брой страници: 492
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545356766
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789545356766