Глобална информационна инфраструктура – Александър Димчев

Глобална информационна инфраструктура

Сборникът е базиран на лекции по дисциплината "Сравнителна библиотечно-информационна политика" за студенти от магистърската програма на специалност "Библиотечно-информационни науки" при Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Той е насочен за нуждите на обучението на студенти и от други специалности, които разглеждат подобна тематика. Настоящето издание е ориентирано и към библиотечно-информационни специалисти, експерти и представители на ръководни нива, които имат отношение към формирането и провеждането на политики в информационния сектор.

Автор: Александър Димчев Брой страници: 478
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.859 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540737195
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789540737195