Глобализация, транснационални корпорации и регионално развитие – Калоян Колев

Глобализация, транснационални корпорации и регионално развитие

Съдържание

Въведение

Глава първа: Регионалната икономика в условията на глобализация

1. Пространство, място и организация на социално-икономическите отношения

2. Регионите в глобализиращата се световна икономика

3. Природа на ТНК и тяхната роля в регионалното развитие

Глава втора: Регионална локализация на задграничните дейности на ТНК

1. Класически фактори на локализацията

2. Глобализацията и новите детерминанти на локализационния избор

3. Агломерационни ефекти и клъстери

Глава трета: Проникване на ТНК в регионалната икономика

1. Методи за проникване на ТНК в регионалната икономика

2. Избор на стратегия за проникване

2.1. Формален анализ

2.2. Еклектичен подход

2.3. Еволюционен подход

3. Стратегия за проникване и регионално развитие

Глава четвърта: Организация на задграничното производство на ТНК и връзки с регионалната икономика

1. Преки връзки на ТНК с регионалната икономика

2. Косвени връзки на ТНК с регионалната икономика и спиловър ефекти

Глава пета: ТНК и производството в регионалната икономика

1. ТНК и регионалното производство в рамките на теорията за международната търговия

2. ТНК в рамките на неокласическата теория на растежа

3. От ПЧИ към ТНК – ендогенен модел на растежа на регионалната икономика с участието на ТНК

Глава шеста: ТНК и регионалният пазар на труда

1. Заетост

2. Влияние на ТНК върху качеството на трудовите ресурси

3. Трудови доходи

Глава седма: ТНК и регионалното развитие (модели и детерминанти)

1. Внедряване на ТНК и регионално развитие

2. Модели на регионално развитие с участието на ТНК

3. Факторен анализ на склонността на ТНК за внедряване в регионалната икономика

4. Абсорбционен капацитет и траектория на развитие

Глава осма: ТНК и регионалното развитие в България

1. Динамика и структура на ПЧИ в България

2. Регионално разпределение на ПЧИ

3. ТНК и регионалното развитие в България

3.1. Заетост

3.2. Доходи

3.3. Производство

3.4. Инвестиции и ефективност

3.5. Спиловър ефекти

Заключение

Литература

Автор: Калоян Колев Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Политика Тегло: 0.473 кг.
Баркод: 9789544496210
Издател: Стено ISBN: 9789544496210
Брой страници: 280