Главният прокурор не разрешава ексхумация – Красимир Машев


"Ексхумация" на отдавна забравени и съвсем скорошни криминални престъпления. Погребани дълбоко в спомените на бивши лагерници, криминални затворници, проститутки комарджии, наркомани, следователи и съдебно-медицински експерти, Авторът – бивше ченге – решава да разкрие сложната плетеница от политически, социални, правни и нравствени проблеми, които са в основата на насилието и престъпността.
Автор Красимир Машев
Издателство Световит
ISBN 9549761487
Година на издаване 2008
Страници 244