Глаголът във френския и българския език. Функционално-семантична граматика – Силвия Ботева

Глаголът във френския и българския език. Функционално-семантична граматика

Книгата е предназначена за:

студенти
ученици от гимназиите с преподаване на френски език
всички желаещи да овладеят тънкостите на френския език
преподаватели и преводачи

Настоящата граматика предлага в достъпна форма теоретични разработки както за френския, така и за българския глагол, тъй като доброто познаване на чуждия език изисква осмисляне и систематизиране на знанията и за майчиния език. В сравнителен план са разгледани категориите залог, време, наклонение и вид и чрез теорията и практиката на двата езика са съпоставени френската и българската глаголна система.

Автор: Силвия Ботева Категория: 12-и клас; Учебни помагала; Френски език; Висше образование; Профилирани гимназии
Издател: Колибри
Брой страници: 198 Език: Български/Френски
Тегло: 0.350 кг. Баркод: 9545291702
ISBN: 9545291702