Геология за всеки – Всеволод Курчатов

Във второто преработено и допълнено издание на "Геология за всеки" са разгледани позицията на Земята като планета, хипотези за произхода й и нейния състав (основни минерали и скали), процесите (вътрешни и външни), които ги формират. Описват се различните тектонски движения на земната кора – земетресенията, вулканизмът, и нейната история -еволюцията на кората, на организмовия свят (фауна и флора), довели до създаването на сегашния облик на Земята.

Достъпността на геоложките знания, логичността и последователността на изложението, многобройните фигури и цветните приложения правят книгата изключително полезна и необходима за широк Кръг читатели – любители естественици, гимназисти, особено в горните курсове на гимназии и на техникуми с природонаучна насоченост, помагало за учители по география, биология, екология, история. Може да се ползва от студенти на различни ВУЗ – геолози, географи, археолози, еколози, почвоведи, строители, архитекти и всички, които имат желанието да научат нещо повече за планетата Земя.

Автор Всеволод Курчатов
Издателство Пенсофт
ISBN 9546420948
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 376