География на видните българи – Светлин Кираджиев

География на видните българи

В книгата авторът условно разделя България на 7 географски области. Като използва най-нови и разнообразни достоверни източници, той подбира 500 видни личности, родени от XVІІІ век насам на днешната територия на страната, и ги разглежда по географски области и по родни места. Подборът е направен според обществената и творческата им дейност, като са обособени в няколко групи: възрожденци и националреволюционери; държавни, политически, обществени и военни дейци; писатели, поети, книжовници; дейци на науката и изкуството и др.

Светлин Кираджиев е роден през 1930 г. в Берковица. Завършил е география и втора специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Старши научен сътрудник е в Географския институт при БАН, кандидат на географските науки. Специализирал е в Лайпциг. Публикувал е многобройни проучвания върху населението и селищата в България. Впечатленията от пътуванията му из страната и по света (посетил е над 50 страни) са отразени в повече от 20 научнопопулярни книги – "Сливен" (1963), "Рим" (1971 и 1983), "Истанбул" (1972, в съавторство), "През Апенините и Алпите" (1973), "Из Пиринския край" (1977), "Париж" (1980), "Лондон" (1981), "Гърция" (1982), "Италия" (1985), "Анастас Бешков" (1988), "Срещу с градове" (1988), "Горнотракийска низина" (1990) и други. Автор е на повече от 300 научни и научнопопулярни статии.

Автор: Светлин Кираджиев Брой страници: 232
Категория: Автобиографии и биографии Език: Български
Тегло: 0.230 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544302182
Дата на издаване: 1993 г. ISBN: 9789544302182