География и икономика за 6. клас – Мариана Султанова, Румен Пенин

География и икономика за 6. клас

Учебникът е съобразен с ДОИ и програмата за 6. клас по География и икономика. Логически надгражда знанията на учениците от учебния предмет География и икономика за 5. клас. Включва усвояване на нови знания и умения в природната и социално-икономическа география чрез изучаване на три континента: Африка, Южна и Северна Америка.
Учебното съдържание е подкрепено с конкретни примери и е илюстрирано с оригинални фотографии, карти, картосхеми, графики и други. Интересна информация е поднесена във вид на допълнителни текстове и илюстрации с цел задълбочаване на интереса и познанието на учениците в областта на географията и икономиката. Към уроците са приложени въпроси и задачи с диференцирана трудност (отбелязани със съответен стилизиран знак), целящи подготовката и самоподготовката на учениците.
Уроците за практическа дейност, обобщение и контрол позволяват по-задълбоченото усвояване и затвърдяване на знанията и уменията на учениците, а също така дават възможност шестокласниците да оценят достиженията си при съответния раздел на учебника. Те позволяват у учениците да се развива способността да обобщават, да проявяват находчивост, творческо мислене и да изказват собственото си мнение. Стремежът е да се ограничи максимално репродуктивното знание и да се стимулира творческата активност на учениците. Приложен е специализиран терминологичен речник, както и препоръчителна литература.

Учебният комплект по география и икономика за 6. клас се състои от:
учебник по география
учебна тетрадка
книга за учителя
атлас
контурни карти

Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2013/2014 г.

Автор: Мариана Султанова; Румен Пенин Категория: 6-ти клас; Учебници; География и икономика
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 163 Език: Български
Тегло: 0.425 кг. Баркод: 9789541805305
ISBN: 9789541805305