Генетика. Еволюция. Екология – Иванка Ванкова


Примерни тестове за зрелостен изпит, теми и задачи

Примерните тестове, теми и задачи по генетика са предназначени за учители, ученици и кандидат-студенти.
Тестовите въпроси са от типа избор на една вярна или невярна комбинация от твърдения. Могат да се използват за проверка на знанията върху целия учебен материал.
Подбраните фрагменти и теми са съобразени с изискванията на Министерство на образованието, младежта и науката. Посочени са основни правила за разработката им. Дадени са упътвания и съответни забележки за улеснение при изпълнението им.
Предложените генетични задачи са подбрани и подредени, така че да допринесат за осмисляне на генетичните понятия, законите на Мендел и отклоненията от тях. В решенията е показан модел за логическа връзка между процесите на унаследяване, мейоза, гаметогенеза и оплождане.
Помагалото може да се използва за подготовка при кандидатстване във всички медицински институти, университети и биологичните факултети. Задачите по генетика може да се използват в часовете по биология или за самоподготовка за конкурсен изпит и олимпиада по биология.

Автор Иванка Ванкова
Издателство Абагар Велико Търново
ISBN 9789544278380
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 240