Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация – Маргарита Чинова

Книгата е първото изследване на гаранциите по НПК за защита на личните данни и класифицираната информация.

Направен е анализ на института на разглеждане на дела при закрити врати, на база НПК, ЗЗКИ, ЗСРС, както и практиката на ВАС. Обстойно са разгледани правилата при претърсване и изземване на предмети , книжа и компютърни информационни данни. Наред с общите гаранции, предвидени в НПК са разгледани и специфичните по ЗЧСИ, ЗННД и ЗА.

Детайлно са анализирани мерките за защита на държавната и професионална тайна както и защитата на личността в наказателнопроцесуалното законодателство в някой държави – членки на Европейския съюз. Проследени се голям брой Решения на Европейския съд, по които жалбоподатели са не само чужди, но и български граждани.

Съдържание:

 • Раздел I. Гаранциите при разглеждане на делата при закрити врати
 • Раздел II. Гаранциите при претърсването и изземването
 • Раздел III. Гаранциите при използване на специални разузнавателни средства
 • Раздел IV. Гаранциите за осигуряване на защитена от закона тайна съгласно НПК на Франция , Италия и Германия
 • Раздел V. Практиката на Европейския съд в Страсбург
 • Корица:Мека
 • Брой страници:128
 • Общи:От български автор
 • Баркод:9789542808930
 • ISBN:9789542808930
 • Каталожен номер:3064
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg