Фундаментална теория на цветовете. Въведение – Николай Александров

Книгата "Фундаментална теория на цветовете. Въведение" описва същността, възникването, разпространението, възприемането, измерването и въздействието на цветовете. Разгледан е подробно допълнителният спектър на светлината и частично – теорията на ахроматичните фотони с някои приложения. Анализира се физичната същност и характеристиките на цветовете, разгледан е и невидимият за човека свят на ултравиолетовите и инфрачервените лъчи и начините за неговото подходящо представяне. Щрихирани са възникването на цветното зрение в живата природа, фините механизми на възприемане на цветовете и особеностите на зрителните възприятия при човека. Направена е съпоставка между възможностите на възприятията на различни представители на животинския свят.

Автор Николай Александров
Издателство Изток-Запад
ISBN 978-619-152-110-4
Година на издаване 2012
Корица Твърда
Страници 256
Формат 210X290 мм
Език Български