Френско-български тематичен речник – Петър Гълъбов, Симеон Ласкаров , Г. Меламед

Френско-български тематичен речник

„Тематичният френско-български речник“ е резултат от дългогодишната работа на авторите, преподаватели в катедра „Романска филология“, СУ „Климент Охридски“, в областта на френската лексика. В основата му е залегнал широко използваният за обучението на студентите от специалността „Френска филология“ „Системен курс по френски език. Тематична част“.

Речникът обхваща всички области на материалния свят и на човешката дейност.

Съдържащите се в него 30 000 лексикални единици принадлежат на съвременния френски език и са групирани в три основни раздела: Природа, Човек, Общество. Голяма част от главите са подредени по азбучен ред. Там, където темата предлага по-голямо разнообразие от подтеми, азбучният ред е спазен в рамките на смисловите гнезда.

Благодарение на тази тематична и аналогична подредба, а също и на азбучния показалец в края „Тематичният френско-български речник“ позволява:
– да се открие лесно точната дума отнасяща се към избраната област;
– тръгвайки от една конкретна идея, да се проучи съвкупността от думи, свързани с нея.

Речникът ще представлява интерес за всички, които изучават френски език и работят с него: ученици, студенти и преподаватели, преводачи на специализирана и художествена литература, както и за желаещите да усъвършенстват познанията си по френски език.

Автор: Петър Гълъбов; Симеон Ласкаров ; Г. Меламед Брой страници: 653
Категория: Самоучители, разговорници, речници; Френски език Тегло: 0.660 кг.
Баркод: 9545291265
Издател: Колибри ISBN: 9545291265
Дата на издаване: 16.02.2003