Френско – български речник Т.1 – 2 – Андрей Илиев, Микрула Константинова


Настоящото издание в два тома е съвременно помагало, което да дава разнообразна информация за френската лексика, за употребата й в езика, етимологичен произход, стилова употреба, синоними, антоними, омоними, както и многобройни илюстративни примери. Думите и словосъчетанията, включени в него, обхващат в голяма пълнота богатството на езика.
При подбора на думите, които са влезли в речника, са избегнати някои архаизми, диалектни думи и форми, които не намират употреба в съвременния език. Включени са многобройни исторически термини и рядко употребими думи, които са необходими за безпроблемното възприемане на френската художествена литература от последните двеста години.
При определяне значението на думите са използвани последните издания на Grand Robert, Petit Robert и Dictionnaire de la langue francaise – Iexis (Larousse) и редица специализирани издания и речници, които са изброени в библиографията. Някои научни специализирани термини, които не се използват масово, са обяснени описателно. Стремежът на съставителите е да се предостави максимално пълна информация, която да придаде на речника известна енциклопедична стойност.
Автор Андрей Илиев, Микрула Константинова
Издателство Габеров
Година на издаване 2009
Страници 1824