Франьо Рачки и българите – Иван Божилов, Румяна Божилова


Интересът ни към Франьо Рачки избуя още през далечната 1995 г., когато Румяна Божилова откри в Хърватския държавен архив в Загреб неиздавания и почти неизвестен ръкопис на неговата “История на България”. Този наш интерес породи и идеята да напишем настоящата книга – идея, която също има своята история. Наченала да зрее у нас след 1999 г., когато публикувахме в превод на български език ръкописа на Франьо Рачки “История на България”, тази идея постепенно набираше сили през последвалите десет години. А те ни бяха необходими, за да можем да си изградим ясна представа за личността на големия хърватски историк и политик, за мястото, което той отрежда на българите в своята идеология и историография. Това време ни трябваше и за да успеем да съберем колкото е възможно повече факти за неговата дейност в подкрепа на българите и обективно да преценим заслугите му към българския народ.
Тази книга е общо дело: Въведението и първите две глави Българите в идеологията на Франьо Рачки и Франьо Рачки в подкрепа на българите са написани от Румяна Божилова, третата глава Франьо Рачки и българската история е написана от Иван Божилов, а Заключението е плод на съвместните усилия на двамата автори.

Автор Румяна Божилова, Иван Божилов
Издателство Гутенберг
ISBN 9789546170743
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 242