Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя – Ваня Божилова, Вяра Гюрова

Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя

Ръководство за преподавателя

Проф. д-р Вяра Гюрова е преподавател във Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава андрагогия (образование на възрастните), сравнително образование и образование по правата на детето в бакалавърска и магистърска степен. Автор и съавтор е на над 100 публикации (книги, студии, статии). Автор е на книгите "Образованието по света – проблеми и перспективи" (1994), "Андрагогия – изкуството да се обучават възрастните" (1998), "Културата по правата на детето – шанс и предизвикателство за учителите" (2002). Съавтор е на книгите "Провокацията учебен процес" (1997), "Теория на възпитанието" (2000; 2005), "Гражданско образование. Книга за учителя" (2001), "Теория воспитания" (Минск, 2002), "Ecological Education in Everyday Life". ALPHA 2000. (Ed. by Jean-Paul Hautecoeur). Toronto and all, University of Toronto Press, 2002, "Интерактивността в учебния процес – или за рибаря, рибките и риболова" (2006), "Приключението учебен процес" (2006), "Магията на екипната работа" (2006) и др.

Гл. ас. д-р Ваня Божилова е преподавател във Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". Научните й интереси са в областта на: образованието на възрастни, гражданското и интеркултурното образование. Преподава андрагогия, образование по правата на детето, образование за деца и възрастни с различна етническа принадлежност в бакалавърска и магистърска степен. Има над 30 публикации, между които в съавторство книгите "Интерактивността в учебния процес – или за рибаря, рибките и риболова" (2006), "Приключението учебен процес" (2006), "Магията на екипната работа" (2006) и др.

Автор: Ваня Божилова; Вяра Гюрова Брой страници: 176
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 0.480 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540726127
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789540726127