Форми на организирана престъпна дейност по Наказателния кодекс на Република България – Ива Пушкарова

Форми на организирана престъпна дейност по Наказателния кодекс на Република България

В монографията подробно се анализират понятията и наказателноправните институти, относими както към организираната, така и към другите форми на задружна престъпна дейност. Интегриран е богат сравнителноправен и исторически анализ, аналитичен преглед на съдебната практика и чуждестранната научна литература, както и постиженията на психологията, криминологията и на други хуманитарни науки при тълкуването на закона и предложения за неговото усъвършенстване.

Автор: Ива Пушкарова Брой страници: 324
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Други Език: Български
Тегло: 0.565 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540731971
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540731971