Фолклор, традиции, култура – Доротея Добрева, Светла Петкова, Стоянка Бояджиева

Фолклор, традиции, култура

Сборник в чест на Стефана Стойкова

Този сборник е съставен по идея на секцията за словесен фолклор в Института за фолклор при БАН и е израз на дълбоко уважение и признателност към Стефана Стойкова – изтъкнат изследовател на българския фолклор и на народните ни традиции. Сборникът включва 30 статии и подробна библиография на трудовете на Стефана Стойкова. Той е твърде разнолик и по съдържание, и по приложените изследователски методи. Като се опитват в различна степен да влязат в диалог с идеи и разработки на юбилярката, авторите представят всъщност разнообразието в българската хуманитаристика, привлекателното съчетание на приемственост и нови търсения в съвременното народознание. Разглеждат се теми от теорията и историята на фолклористиката, битието на фолклорните образи, мотиви, жанрове в променящ се културен контекст, съвременни фолклорни прояви, въпроси на колективната идентичност, наблюдения върху културата и самосъзнанието на българите в чужбина, народната религиозност, етнолингвистични въпроси и др.

Автор: Доротея Добрева; Светла Петкова; Стоянка Бояджиева Брой страници: 388
Категория: Българска литература; Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544308385
Дата на издаване: 2002 г. ISBN: 9544308385