Фокус: Бъдещето на вашата компания зависи от него – Ал Рийс

Всяко бизнес начинание има две, и само две, основни функции – пише Питър Дракър – маркетинг и новаторство.

Според автора фокусът е основният фактор за корпоративна конкурентоспособност, благодарение на която компанията ви може да бъде “номер едно”. „Фокус“ е книга, която показва на компаниите как да еволюират, как да увеличат пазарния си дял и стойността си, без да жертват ключовите си ценности. Книгата е посветена на истинската цел на маркетинговия процес, която не е просто продаване на продукт или услуга. Истинската цел е намиране на бъдеще. Това е основната задача на корпоративния мениджмънт. Не става дума за бъдещето по принцип, а за конкретното бъдеще на конкретните компании. Фокус означава бъдеще, в смисъл че той дава прогноза за бъдещето, след което се предприемат конкретни стъпки за осъществяването й. И точно тук идва ред на обекта на маркетинга.

„Това е една много важна книга, добре документирана, добре аргументирана, но предназначена да поражда спорни мнения.
Гарантирам, че следващия път, когато решите, че е време за диверсифициране на дейността, ще си помислите.“
Филип Котлър

♦ ♦ ♦

Ал Рийс е световноизвестен и признат стратег на маркетинга и автор / или съавтор/ на 11 книги, станали бестселъри не само в Съединените щати, но и в цял свят. Той е съучредител и президент на консултантската фирма Riеs & Ries със седалище в Атланта, заедно със своята дъщеря Лаура Рийс. Завършва хуманитарни науки в университета DePauw. Известно време е работил в рекламния отдел на General Electric, а през 1963 г. основава собствена рекламна агенция в Ню Йорк – Ries Cappiello Colweel, която по-късно преобразува във фирма Trout & Ries, занимаваща се с маркетингови стратегии. В съавторство с Джак Траут, през 1972 г. създава термина "позициониране". Концепцията за позиционирането е равностойна на революция за това, как хората подхождат и разглеждат рекламата и маркетинга. Маркетингът е традиционният начин за комуникация, но успешният бренд е този, който отваря ниша в мисленето, а след това пръв запълва това пространство с името на марката. Цялата философия на успешния и ефективен в дългосрочна перспектива маркетинг се основава на брендинга. Целта на всяка организация е да гради бизнеса си върху марката, защото когато марката е това, което продава продукта, а не маркетинг инструментите, става ясно какво означава брендингът за бизнеса.

Ал Рийс е бил президент на Асоциацията на промишлените рекламодатели / сега известна като Бизнес асоциация по маркетинг/ и на Рекламен клуб на Ню Йорк. Бил е също така председател на Клуб Andy Awards. През 1989 г. му е присъдена наградата Tops in Marketing от Sales & Marketing Executives International. През 1999 г. списание PR Week го поставя в списъка на 100-те най- влиятелни в областта на пъблик рилейшънс хора на ХХ век.

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:326
  • Общи:Преводна литература
  • Година:2001
  • Националност:Американска
  • Баркод:9549964086
  • ISBN:9549964086
  • Жанрове:Маркетинг, Предприемачество, Търговия
  • Тегло:550 g