Фокус – Ал Рийс

Фокус

Според автора фокусът е основният фактор за корпоративна конкурентоспособност, благодарение на която компанията ви може да бъде “номер едно”. Фокус е книга, която показва на компаниите как да еволюират, как да увеличат пазарния си дял и стойността си, без да жертват ключовите си ценности. Книгата е посветена на истинската цел на маркетинговия процес, която не е просто продаване на продукт или услуга. Истинската цел е намиране на бъдеще. Това е основната задача на корпоративния мениджмънт. Не става дума за бъдещето по принцип, а за конкретното бъдеще на конкретните компании. Фокус означава бъдеще, в смисъл че той дава прогноза за бъдещето, след което се предприемат конкретни стъпки за осъществяването й. И точно тук идва ред на обекта на маркетинга.

Всяко бизнес начинание има две, и само две, основни функции- пише Питър Дракър – маркетинг и новаторство.

Това е една много важна книга, добре документирана, добре аргументирана, но предназначена да поражда спорни мнения. Гарантирам, че следващия път, когато решите, че е време за диверсифициране на дейността, ще си помислите.

Филип Котлър

Автор: Ал Рийс Брой страници: 326
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9549964086
Дата на издаване: 12.02.2001 ISBN: 9549964086