Флуоритът като фосфор в радио-термолуминесцентната дозиметрия – Илия Мишев

Флуоритът като фосфор в радио-термолуминесцентната дозиметрия

В монографията са обобщени резултатите от изследванията на термолуминесценцията на природния флуорит и приложението й в радиационната дозиметрия, довели до промишленото производство на флуоритен дозиметър за специални цели. Изследвана е и термолуминесценцията на флуорита в условията на смесени гама-неутронни полета. В перспектива са представени дозиметричните изследвания и възможности за приложение на флуорита като албедо и авариен дозиметър. В книгата е отделено място и на историческия преглед на термолуминесцентните изследвания у нас и в чужбина до този момент.

Автор: Илия Мишев Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 1991 г. Брой страници: 80
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789544300058 ISBN: 9789544300058