Физиологът в южнославянските литератури – Ана Стойкова

Физиологът в южнославянските литератури

Физиологът е произведение на гръцката раннохристиянска литература. В най-ранната си редакция, възникнала праз 2 век в Александрия, той съдържа около 50 слова, посветени на животни, растения и камъни. През 11 и 12 век се създават две по-късни редакции – византийската и Псевдо-Василиевата. Физиологът не е съчинение, което дава естественонаучни знания. Всяко животно притежава качества, които са отправна точка за алегорично тълкуване в християнски дух. Засягат се теми за Христос, за кръстното дърво, за света Троица и т.н. Ана Стойкова предлага добре обоснована нова квалификация на съществуващите южнославянски преписи на Физиолога, нова теза относно Псевдо-Василиевата редакция, нов архиографски материал. Тя решава въпроси от литературната история на Физиолога, от жанровата му специфика и определя мястото му в средновековните литератури на Балканите и по-специално в старобългарската литература.

Автор: Ана Стойкова Брой страници: 132
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544302573
Дата на издаване: 1994 г. ISBN: 9544302573