Физиология и биохимия на насекомите – Радой Иванов

Физиология и биохимия на насекомите

В книгата е направен опит за съчетаване на знанията от общата физиология и биохимия със специфичните особености на частните направления, каквото е физиологията и биохимията на насекомите, където има елементи от сравнителната и еволюционната физиология и биохимия. В системата от знания физиологията и биохимията на насекомите е интегрален модул от обучението по ентомология.
Разделите „физиология и биохимия на мускулите" и „Нервна система" биха били полезни за основна подготовка на студентите от всички специалности в Биологическия факултет.
Целта на този курс е да се положат основите на системни знания от физиологията и биохимията на насекомите, без да се навлиза в дълбочина и с подробности при анализа на физиологичните и биохимичните процеси и механизми. В бъдеще е възможно и необходимо внасяне на допълнителна информация в някои от разделите и тяхното по-добро структуриране.
За улеснение в терминологията и за синтетично структуриране на основни знания по биохимия в отделен раздел е направено въведение в биоорганичната химия, като акцентът е поставен върху обмяната на веществата и някои специфични особености при насекомите.

Автор: Радой Иванов Брой страници: 264
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Химия и биология Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9540714753
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9540714753