Физикохимия: 10. клас – Бойка Дойчева

Физикохимия: 10. клас

В учебното помагало е отделено голямо внимание на физичния смисъл на специфичните за физикохимията величини, както и на същността на изучаваните процеси и явления.

Съдържанието обхваща шест основни раздела на физикохимичната наука:
Агрегатни състояния на веществата
Термодинамика и термохимия
Химична кинетика и химично равновесие
Разтвори и смеси
Хетерогенни дисперсни системи
Електрохимия

Помагалото съдържа множество решени примери, фигури и таблици. Всеки раздел завършва с поредица от въпроси, спомагащи за осмислянето на разглежданите теми. "Работната тетрадка по физикохимия", с автор Соня Сиракова, ще ви бъде много полезна при подготовката по тази учебна дисциплина.

Настоящото издание е одобрено от МОН и е съвместимо с учебната програма за 2013/2014 г.

Автор: Бойка Дойчева Категория: 10-и клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия; Профилирани гимназии
Издател: Нови Знания
Брой страници: 136 Език: Български
Тегло: 0.231 кг. Баркод: 978954940868
ISBN: 978954940868