Физика и астрономия за 9. клас – задължителна подготовка – Мария Кюлджиева, Мустафа Алиев, Радка Даскалова

Физика и астрономия за 9. клас – задължителна подготовка

Учебникът е написан в съответствие с новите учебни програми по физика и разработките в ядрата "Електричество и магнетизъм" и "Трептения и вълни" са гаранция за успешното реализиране на общозадължителния минимум за 9. клас. Съдържанието на учебника отразява съвременните научни постижения на физиката. Системно, последователно и достъпно са представени основните понятия, величини и закономерности и приложенията на физиката, залегнали в общообразователния минимум по "Физика и астрономия за 9. клас". Учебникът отговаря на възрастовите и познавателни възможности на учениците. Предложените и решени примери в уроците, задачите и въпросите след тях, както и подчертаната практическа насоченост на разработките ще създадат интерес и мотивация за учене. Учебникът е богато илюстриран. Той съдържа чертежи, таблици и снимки, които подпомагат, допълват и онагледяват текста в учебника. Включените девет лабораторни упражнения за практикума са достъпни за реализиране в повечето училища, защото за провеждането им не е необходима специална апаратура. Темите за упражненията покриват равномерно учебното съдържание.

Автор: Мария Кюлджиева; Мустафа Алиев; Радка Даскалова Категория: 9-ти клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Педагог 6
Дата на издаване: 2001 г. Брой страници: 192
Език: Български Тегло: 0.220 кг.
Баркод: 9789548249713 ISBN: 9548249715