Физика и астрономия за 9. клас на испански език – Лили Самуркова

Физика и астрономия за 9. клас на испански език

Помагалото е съобразено с приетите държавни образователни изисквания и с новата учебна програма по физика и астрономия. Предназначено е за ученици от 9. клас в паралелките с интензивно изучаване на испански език. Съдържа основните раздели Механика, Топлинни явления (Термодинамика) и От атома до космоса. Въвежда изучаваните физични явления и закономерности в достъпна форма, като съобразява представянето на съвременните постижения на науката с потребностите и възможностите на учениците. Включва разнообразни въпроси и задачи, които улесняват овладяването на учебния материал на испански език и обогатяват умението на учениците да се изказват на чуждия език. Помагалото съдържа речник на основните термини, изучавани в този курс, както и справочни таблици за стойностите на някои основни физични величини.

Автор: Лили Самуркова Категория: 9-ти клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 120
Език: Испански Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789540112794 ISBN: 9789540112794