Физика и астрономия за 7. клас Учебник – Георги Дянков, Елка Златкова, Маргарита Градинарова

Физика и астрономия за 7. клас Учебник

Учебникът за 7. клас е разработен в пълно съответствие с учебната програма на МОМН. В този клас за първа година учениците изучават "Физика и астрономия" като самостоятелен учебен предмет. Разработвайки учебното съдържание, авторите са осъществили приемственост със знанията, получени по "Човекът и природата" за 5. и 6. клас. Учебният материал е структуриран в няколко вида уроци – за нови знания, за лабораторни работи, за решаване на задачи и за обобщение. В уроците за нови знания ясно се открояват отделните части на урока, определенията и правилата. Накрая в резюме са дадени най-важните за урока знания. Рубриката "Домашна лаборатория" поощрява самостоятелната познавателна дейност на учениците и развива интелектуалните им способности. Рубриката "Знаете ли, че…" съдържа допълнителни текстове с любопитна информация, която има за цел да засили интереса на учениците, да обогати и разнообрази учебното съдържание. Уроците за решаване на задачи съдържат основните типове задачи с решения и подходящи чертежи. Лабораторните уроци дават възможност опитно да се проверят изучени вече закони, процеси и явления. На три места в учебника има уроци за обобщаване на знанията по ядрата "Електричество", "Светлина" и "От атома до космоса".

Автор: Георги Дянков; Елка Златкова; Маргарита Градинарова Категория: 7-ми клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Анубис
Брой страници: 128 Език: Български
Тегло: 0.278 кг. Баркод: 9789544267889
ISBN: 9789544267889