Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка – Иван Лалов, Матей Матеев, Христо Попов

Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка

Отговаря изцяло на приетите държавни образователни изисквания и на новата учебна програма по Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка. Учебникът доизгражда знанията на учениците с изявени интереси към физиката и астрономията и към приложението им в живота, така че те придобиват по-пълна представа за заобикалящия ни свят. Представя основните знания, както и последните постижения на физиката и астрономията в достъпна и увлекателна форма. Което способства за по-пълното им осмисляне. Засилва интереса на учениците към предмета чрез богат илюстративен материал. Предлага опити, задачи и упражнения, което дава възможност за реална оценка и самооценка на знанията на учениците. Подпомага формирането на умения за самостоятелно придобиване на знания по физика и астрономия. Способства за формирането на физичен начин на мислене у учениците чрез аналогии, обобщения и модели.

Автор: Иван Лалов; Матей Матеев; Христо Попов Категория: 12-и клас; Учебници; Физика и астрономия
Издател: Просвета
Брой страници: 336 Език: Български
Тегло: 0.420 кг. Баркод: 9789540111841
ISBN: 9789540111841